Linux i realtid från Enea

Enea lanserar nu en Linuxvariant för telekomindustrin som klarar högt ställda realtidskrav. Lanseringen gjordes i veckan på Embedded Systems Conference i USA.

Enea Linux baseras på Linuxdistributionen från Yocto och finns tillgänglig tillsammans med kundanpassade tjänster och support. Enea lanserar dessutom en rad tekniska innovationer som medför att realtidsegenskaper kan adderas till Linux, vilket förbättrar prestanda och användbarhet vid utveckling av telekomutrustning.
Enea Light-Weight Runtime Threads (LWRT) möjliggör funktioner som schemaläggning, signalhantering och resurshantering. Applikationer kommer kunna köras med förbättrad determinism och med minimal belastning av huvudsystemet vilket är utmaningar som utvecklare av nätverks- och telekomutrustning står inför när de använder traditionell Linux.
Enea Packet Acceleration foundation (PAX) är en modulär, grafiskt plattform som utformats för att öka prestanda i hårdvaran. PAX har utvecklats för radioaccessnoder vilka är de som hanterar kontakten mellan mobiltelefonen och mobilnätet.
– Vi har utvecklat en kraftfull lösning för nästa generations nätverksutrusning med behov av både Linux och realtidsoperativsystem., säger Anders Lidbeck, VD och Koncernchef för Enea. Genom att arbeta nära ledande leverantörer av telekomutrustning har vi skapat en skräddarsydd Linuxdistribution som uppfyller de krav branschen ställer på flexibilitet, pålitlighet och prestanda.

Comments are closed.