Linux för determinism och höga dataflöden

Enea lanserade idag den första kommersiella versionen av Enea LWRT (LightWeight RunTime) som bevarar kundernas arkitekturer och gjorda mjukvaruinvesteringar. Lösningarna baseras på Enea Linux och skräddarsys för varje enskilt användningsfall.

Enea LWRT ger en komplett exekveringsmiljö för OSEck inuti en enskild user space-tråd i Linux och bygger på principen om isolering av processorkärnor, där de realtidskrävande uppgifterna separeras från de icke realtidskrävande uppgifterna och körs på dedikerade kärnor. Detta ger en deterministisk OSEck-miljö i Linux, som minimerar migrationskostnader och -risker.
Jämförelser visar att LWRT har samma interruptlatenser som Linux, men nästan dubbelt så höga dataflöden, vilket gör lösningen extra relevant för användning i Linuxbaserade radiobasstationer och annan kommunikationsutrustning.
Enea fortsätter investera i produkten genom att addera det standardiserade Linuxgränssnittet POSIX till LWRT, något som gör det möjligt att återanvända mjukvarukod.

Comments are closed.