Lightlab och NTU startar utvecklingsprojekt

Lightlab, som i januari meddelade att de lägger ner sin utveckling av kvicksilverfria lågenergilampor, hade månaden innan meddelat ett partnerskap genom ett samarbetsavtal med det singaporianska universitetet NTU. Nu lämnar Lightlab mer information om ett gemensamt projekt för utveckling av små ljuskällor.

Det var den 8 december 2014 som Lightlab informerade om ett forsknings- och utvecklingssamarbete och nu har NTU fattat beslut om finansiering för ett gemensamt projekt och Lightlabs del hamnar på 9,3 miljoner kronor. De pengarna avser hela det två-åriga projektet och bolaget bedömer samtidigt att det finns goda möjligheter till ytterligare finansiering, helt eller delvis, via forsknings- och utvecklingsstöd. Pengarna ska betalas 12 månader efter projektstart och samtidigt finns det möjligheter att avsluta arbetet under projektets löptid. Projektarbetet kan därmed påbörjas och en gemensam patentansökan är inlämnad, enligt Lightlab.

Det nystartade projektet bedrivs i samarbete med Nanyang Technological University (NTU) och deras center för Semiconductor Lighting and Displays (LUMINOUS!). Projektet ska utgå från Lightlabs nanoteknikbaserade EEE Light-teknologi samt NTU:s expertis inom ljusextraktion.

Samarbetsprojektet ska resultera i små ljuskällor med prestanda som är kommersiellt intressanta och genom att använda elektronikindustrins tillverkningsprocesser för halvledare är det tänkt att priset ska kunna hållas nere på en attraktiv nivå. Den teknik som tas fram inom projektets ram uppges dessutom vara tillämpbar på nästa steg i utvecklingsarbetet för Lighlabs andra pågående projekt inom UVC-segmentet för vatten- och luftrening.

– Detta gemensamma forskningsprogram kommer att bygga på NTU:s styrkor inom teknik och vetenskap, och vår bevisade meritlista från industrisamarbeten och innovationer. Genom NTU:s LUMINOUS!, ett kompetenscentrum inom vårt nylanserade Photonics Institute, ser vi fram emot att samarbeta med Lightlab och utveckla nya kostnadseffektiva tekniker inom belysning för framtiden, sa Professor Hilmi Volkan Demir, chef för kompetenscentret i pressmeddelandet från december.

Comments are closed.