Life Science till inkubatorn

Instant Advice, som nu flyttar in på LundLSI, arbetar med ett relativt nytt affärsområde inom Life Science som kallas Connected Health eller ehälsa. Genom att använda lättillgänglig teknik som mobiltelefoner kan man leverera tjänster till personer som befinner sig i en egenvårdssituation. Genom att vid behov erbjuda vårdtagaren möjlighet att kommunicera med expertis inom området för den behandlade åkomman skapas ett bra komplement till tjänsternas automatiserade innehåll.

– Vi valde att söka till LundLSI för att dels kunna ta del av kompetens, nätverk och de program som LundLSI erbjuder företagen inom inkubatorn och dels för att vara i en miljö där det finns många andra företag att lära av och att finna samarbeten med, säger Mårten Rignell, Vd på Instant Advice AB.
– LundLSI genomför i år en strategisk satsning på Connected Health och det extra roligt att välkomna Instant Advice, ett bolag med en affärsidé som har fokus på Connected Health som vårt första ehälsobolag. Det här är ett område där de regulatoriska frågor vi arbetar snabbt blir relevanta och där vi tror att det kan uppstår spännande kreativa möten i vår miljö, säger Ebba Fåhraeus, Vd på LundLSI.
Instant Advice har skapat en plattform för tjänster som ska motverka tre stora problem inom egenvårdsområdet. Det första är att personerna i behandling ofta inte följer rekommendationerna och instruktionerna som följer med läkemedlet eller behandlingen, vilket bl a bidrar till att resultatet av behandlingen blir sämre än förväntat Det andra är att uppföljning under behandling och ibland även efter behandling är obefintlig och det tredje är att behandlingen ofta inte är individanpassad.
Instant Advice tjänster ger varje person i en behandling ett enskilt konto i tjänsten. Genom kontot får användaren information och råd under hela behandlingen. Informationen och rådgivningen från tjänsten till användaren är individuellt anpassade med hänsyn till t.ex. de uppgifter som lämnats av användaren. Genom tjänsten är det möjligt att bjuda in en expert för att få yttrande. Tjänsten omfattar olika stödprocesser för att göra det lättare för användaren och experten att övervaka resultatet av en behandling från flera perspektiv.
Instant Advice grundades av Olof Jarlman, Tord Wingren and Christer Denrell och har idag två anställda.

Comments are closed.