Annons

Leif Johansson omvald som preses för IVA

Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien, IVA, har vid akademisammankomsten i september återvalt Leif Johansson till posten som preses (ordförande) för IVA för ytterligare en treårsperiod. Johansson, som är styrelseordförande för Ericsson respektive Astra Zeneca, har varit IVAs preses sedan september 2011.

– Jag är mycket glad och ärad över att Akademien nu har återvalt mig som dess preses. IVA har en spännande uppgift att som en fristående akademi bidra till den sakliga debatten i viktiga samhällsfrågor, säger Leif Johansson.
Johansson har genom åren innehaft en rad ledande befattningar i svenskt och internationellt näringsliv. Utöver hans nu aktuella uppdrag som styrelseordförande för Ericsson och Astra Zeneca kan nämnas att han är styrelseledamot i Svenska Cellulosa Aktiebolaget SCA samt ERT European Round Table of Industrialists.
Leif Johansson är sedan 1994 ledamot i IVAs avdelning VI – Företagande och arbetsliv. Bland hans utmärkelser märks H M Konungens medalj i 12:e storleken i Serafimerordens band samt IVAs Stora Guldmedalj år 2011.
Johansson är utbildad till civilingenjör i maskinteknik vid Chalmers tekniska högskola i Göteborg. Han är gift med Eva och tillsammans har de fem barn.
Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien (IVA) bildades 1919 som världens första ingenjörsvetenskapsakademi.

Comments are closed.