Ledningsbundna störningar mäts i realtid

Det är viktigt att kunna verifiera att en produkt uppfyller tillämpbar EMC-standard vid produktutveckling. FFT-baserad skanning i tidsdomän snabbar upp processen när man gör stegvisa förbättringar av EMC-egenskaperna. Ett färgkodat spektrum bidra till att förenkla analysen av mätresultaten.


Kontinuerligt spektrogram uppmätt med quasi-peak detektor. Testobjektet är ett kraftaggregat för en dator. Spektrat ändras över tid på grund av varierande lastfall
Läs mer.

Läs temaartiklarna om störning/avstörning

Ladda ner den nya produktionsutrustningsöversikten

Klicka här för att prenumerera på
Elektronik i Nordens Nyhetsbrev

Läs nyhetsbreven på webben

Comments are closed.