Ledande väv avslöjar inbrott

Forskare vid Fraunhofer Institute har utvecklat en ny typ av stöldskydd, baserat på en väv som utlöser ett larm när den forceras av en inkräktare. Det smarta tyget möjliggör detektering av den exakta platsen för ett inbrott och uppges vara betydligt billigare än andra system.

 

Ett smart tyg som innehåller elektriskt ledande trådar och en processormodul ger skydd mot intrång och stöld.

Tjuvar kommer sannolikt inte att uppskatta detta tyg, vilket ser oskyldigt ut men som i själva verket innehåller en fin väv av ledande trådar anslutna till en mikrostyrkrets som detekterar när tyget skärs upp. Detta system kan användas för att skydda hela byggnader, bankvalv och lastbilar mot även de mest listiga inkräktare. Fordon parkerade över natten på lastbilsstopp är särskilt utsatta för attacker från tjuvar som skär upp presenningen som täcker trailern medan föraren sover

Det smarta tyget har utvecklats av forskare vid Fraunhofer Institutete för Tillförlitlighet och Mikrointegration IZM i Berlin, i samarbete med Technische Universität Berlin och ETTLIN Spinnerei und Weberei Produktions GmbH. Företaget i Ettlingen tillverkar bland annat tekniska textilier och har lämnat in ett patent för det innovativa tyget. IZM:s projektledare Erik Simon kan tänka sig en hel mängd potentiella tillämpningar, i synnerhet när det finns ett behov av att ge skydd över en stor yta.

– Tyget kan användas för att implementera helt nya, osynliga säkerhetssystem för byggnader, säger han. Till exempel kan textilen läggas på takstolarna som ytterligare ett skikt som fuktbarriär under plattorna. Detta kan vara en bra lösning för museer som inrymmer värdefulla samlingar, juvelerarbutiker eller banker. En alternativ lösning vore att integrera tyget i betong och byggnadsblock till väggar, till exempel inneslutande ett bankvalv. En annan möjlighet är att använda det som ett bärarmaterial för golvbeläggningar, i kombination med trycksensorer som larmar om en obehörig person kommer in i rummet, säger Erik Simon.

Exakt lokalisering av platsen för inbrott
Vad som enligt Fraunhofer gör denna lösning unik är det faktum att det inte bara signalerar närvaron av inkräktare utan också indikerar den exakta punkten för inbrottet. Det fina nätet av ledande trådar invävda i tyget gör att den plats där det klipptes upp kan identifieras till närmaste centimeter. Andra lösningar som nu finns på marknaden kräver ett komplext system av optiska fibrer, vilket naturligtvis gör det dyrare, enligt Fraunhofer Institute.

Det finns också andra skäl till varför detta tyg är billigt att tillverka. I processen används vanliga material och komponenter såsom silverbelagda ledande trådar och ett enkel men robust signalutvärderingssystem.

– En ytterligare fördel är att den ledande tråden kan införlivas i polyestersubstratet genom att använda en textilvävningsprocess som är branschstandard. Resultatet blir buntar av tyg som kan trimmas till vilken längd som helst och anpassas för att ge den önskade funktionaliteten för ytor av alla storlekar, från en kvadratmeter och uppåt, säger Erik Simon.

Den ledande väven och databehandlingmodulen – som används för att trigga ett larm i larmcentralen – integreras i en lågtemperatursprocess med förbindningstekniker lånade från halvledarindustrin, såsom adhesive pressure bonding och icke-förstörande svetsning.

– Denna metod har aldrig tidigare använts i den här typen av applikationer, säger Simon, som beskriver processen som "enkel och tillförlitlig". Och detta är just försäljningsargumenten för lösningen: Möjligheten att skapa en helt ny produkt med direkt märkbara fördelar med hjälp av befintliga material och fogningstekniker.

Klarar miljötester utan problem
Den viktiga frågan var att bestämma tygets tillförlitlighet och hållbarhet, speciellt med avseende på de elektriska kontakterna. För att kontrollera detta, har textil-larmsystemet genomgått en serie tester i IZM-laboratorier. Den tumlades i en tvättmaskin vid 40 grader celsius, och exponerades för väder och vind under 1000 timmar vid en relativ luftfuktighet av 85 procent och en temperatur av 85 grader celsius. Den placerades sedan i en ugn och utsattes till 1000 temperaturcykler från -40 till +85 grader celsius. Den smarta textilen uppges klarat av dessa tester utan att några fel uppstod, enligt ett pressmeddelande.

Comments are closed.