LED-moduler från Mölndal

Vid årskiftet startade Mölndalsbaserade företaget Aluwave AB egen produktion av lysdiodsmoduler. Idag körs produktionen för fullt i företagets nya lokaler och redan har flera kundorder levererats.

Produktionen på Aluwave utgörs idag av en produktionslina där lysdioderna automatmonteras till färdiga LED-moduler. Ledtiden till kund blir nu kortare, då varje leverans går direkt till kund efter sluttest.
I många branscher ersätts nu traditionella ljuskällor av lysdiodstekniken, LED, vilket ökar efterfrågan på skräddarsydda LED-moduler på marknaden. År 2020 antas LED-tekniken har ersatt traditionella ljuskällor i majoriteten av alla belysningslösningar och utgöra 60 procent av den totala försäljningen av belysning globalt (enligt ”Lighting the way, Perspectives on the global lighting market”, Juli 2011, McKinsey & Company).

Comments are closed.