Energieffektivt från Ericsson Power Modules

Frida II är Ericssons Power Modules andra generations digitala DC/DC-omvandlarmodul  för busspänning.
Ericsson var det första företag som introducerade en digitalt styrd DC/DC-bussomvandlare för PMB-bussen. Det var modulen BMR453.
Nu tar man nästa steg med FRIDA II, i syfte att öka energieffektiviteten och därmed koldioxidemissionen för en konstruktion.
Lösningen bygger såväl på hård- som mjukvara, med mycket snabba algoritmer. Den nya plattformen passar framför allt för kretskort i telekom- och datatillämpningar där man kräver snabba svarstider.
Framför allt ger FRIDA II bättre energieffektivitet, vilket krävs i konstruktioner där man strävar efter lägsta koldioxidpåverkan.
I konstruktionen ingår en 32 bits mikroprocessorkärna, ARM7TDMI-S.
Utspänningen är reglerad inom 2 procent, från 36 till 75 V, och den svarar snabbt på snabba förändringar som transienter på elnätet.
Ericsson har format modulens firmware för att klara de komplexa scenarier som kan ske i tele- och datakomsystem, t ex i ATCA-kortsystem (ATCA eller AdvancedTCA, Advanced Telecommunications Computing Architecture) eller vid avlägset belägen telekomutrustning som är kraftansluten till en ostabil jord.
Plattformen innehåller en transformator som uppfyller 2250 VDC isolationsspänning.
Den första produkten enligt FRIDA II-plattformen har beteckningen BMR456. Den kan leverera mer än 400 W. Nästkommande produkt är BMR457 som kan ge mer än 250 W.

Comments are closed.