Leab fortsätter växa

Hela Leab Group ökade under 2007 försäljningen med 25 procent, till 361 MSEK. Utvecklingen har gynnats av nya kunduppdrag. Företagsgruppens fabriker finns i Lövånger, Järlåsa (Uppsala) och Tallinn.
– Den positiva utvecklingen under 2007 kan framför allt förklaras med den goda konjunkturen och en ökad försäljning till befintliga kunder, säger Leabs VD Erik Svedmark.
Under året har det tillkommit ett antal nya kunder med stor potential. Erik Svedmark är trots det försiktig med att förutspå 2008.
– Med tanke på det osäkra konjunkturläget och händelseutvecklingen i omvärlden är det svårt att uttala sig om hur 2008 kommer att utvecklas.
Leab Group har sedan 2004 gått från en omsättning på 197 MSEK per år till 361 MSEK 2007. Det är en ökning med 164 MSEK på tre år. av detta står 134 MSEK för en organisk tillväxt. 30 MSEK kommer från förvärvet av ElektronikProdukter i Järlåsa som genomfördes sommaren 2006.

Comments are closed.