Latour investerar i Lumenradio

Latour Industries AB har förvärvat 24,6 procent av aktierna i det Göteborgsbaserade radiokommunikationsföretaget Lumenradio genom en riktad nyemission och köp av befintliga aktier.

Lumenradio utvecklar, tillverkar och säljer utrustning för trådlös radiokommunikation. Produkterna är baserade på ett flertal patent där grundidén är att möjliggöra pålitlig kommunikation utan störningar i en värld där frekvensutrymmet blir alltmer begränsat. Lumenradios teknologi bygger på "Cognitive Coexistence" där enheterna kontinuerligt scannar av frekvensspektrumet för att hitta och använda lediga kanaler. Bolaget har 10 anställda och omsatte 20 miljoner kronor under 2015.

– Det är mycket glädjande att Latour Industries blir delägare i Lumenradio. Latours långsiktiga investeringsperspektiv betyder mycket för bolagets fortsatta utveckling och vi ser många spännande möjligheter till samarbeten med de andra bolagen i Latours portfölj, säger Alexander Hellström, vd för Lumenradio.

– Lumenradios teknologi är världsledande och väletablerad inom belysningsindustrin, och vi ser med stor tillförsikt på möjligheterna att expandera inom andra intressanta och snabbväxande tillämpningsområden där behovet för tillförlitlig trådlös kommunikation är stort, säger Björn Lenander, vd för Latour

Övriga betydande ägare i Lumenradio är Chalmers Innovation Seed Fund och Almi Invest Västsverige, enligt ett pressmeddelande.

Comments are closed.