Lagra energi med tryckt elektronik

Energimyndigheten finansierar nu utvecklingen av ett helt nytt byggsätt för elektrokemiska energilagringsmoduler baserad på tryckt elektronik. Acreo Swedish ICT leder forskningsprojektet.

Tryckt elektronik kan bana väg för en ny, billigare och effektivare metod för lagring av energi. Batterier och superkondensatorer är både dyra och komplicerade att tillverka. Dessutom måste laddningsnivån kunna fördela sig jämnt emellan de ingående energilagringscellerna för att undvika överladdning och kortslutningar. Det kräver balanseringskretsar som övervakar modulerna.
Den metoden som Acreo Swedish ICT nu utvecklar för energilagringsmoduler innebär monolitisk integrering. Mats Sandberg är  projektledare.
Det nya FoI-projektet Modulit syftar till att tillverka energilagringsmoduler där energilagringselektroder och balanseringskretsar är monolitiskt integrerade på ett gemensamt substrat.
Det har länge funnits ett behov av ett lätt och volymsnålt energilager som lätt kan integreras med elektroniken.
– Modulitprojektet kan vara det som leder oss mot nästa generations kostnadseffektiva energilagringsteknologi som minimerar miljöbelastningen, säger Lars Hoffman, sakkunnig inom elektrokemiska energilager och elektriska drivsystem.
Den kompetens som behövs för att lyckas, t ex tryckt elektronik och materialvetenskap, finns hos projektgruppens medlemmar; Acreo Swedish ICT (PL), KTH, Linköpings universitet, Mittuniversitetet, Innventia och SICS East Swedish ICT. Projektet löper på fyra år har en budget på 16 MSEK och finansieras av Energimyndigheten.

 

Comments are closed.