Lagercrantz köper egna aktier

Lagercrantz Group har per den 21 augusti 2013 återköpt 101 000 B-aktier till en snittkurs av 104,93 kr Det innebär att Lagercrantz Groups aktuella innehav av egna aktier uppgår till 663 800 B-aktier, eller 2,9 procent av antalet.

Syftet med återköp är att täcka bolagets åtagande enligt beslutat incitamentsprogram och att kunna anpassa koncernens kapitalstruktur samt att möjliggöra att framtida förvärv av företag eller verksamheter kan ske genom betalning med egna aktier. Det totala antalet aktier i Lagercrantz Group uppgår till 23 173 309 st, varav 1 091 966 A-aktier. Lagercrantz Group har nu två procent av röstetalet.

Comments are closed.