Låg arbetslöshet för ingenjörer

– För våra medlemmar har arbetslösheten i stort sett varit oförändrad det senaste dryga året, säger Olle Dahlberg, arbetsmarknadsutredare på Sveriges Ingenjörer.

I oktober fick 0,8 procent av medlemmarna i Sveriges Ingenjörer arbetslöshetsersättning från AEA (Akademikernas Erkända Arbetslöshetskassa), En lika stor andel befann sig i ett arbetsmarknadsprogram eller hade en anställning med någon form av stöd. Det stora flertalet av dessa befann sig i jobb- och utvecklingsgarantin eller i nystartjobb. Andelarna var nära nog desamma för både civil- och högskoleingenjörer.

– Dock kan de varsel som lagts i höst komma att sätta avtryck i siffrorna den kommande våren. Det gäller särskilt om varslen ligger kvar på samma nivåer som nu i oktober. Men än är det för tidigt att säga något om utvecklingen, säger Olle Dahlberg.

Efter finanskrisen 2008 steg andelen med a-kassa till 1,5 procent under 2009, och andelen i program/anställning till 0,7 procent. Men redan vid mitten av 2010 började arbetslösheten åter vända ned mot de nivåer vi ser idag, enligt ett pressmeddelande.

Comments are closed.