Laddare för superkondensatorer

LTC3128 från Linear Technology är en 3 A laddningskrets i form av en buck-boost DC/DC-omvandlare. Den kan användas i kombination med två cellers superkondensator för att jämna ut spänningsmatning, strömförsörja datalagring och fjärrbelägna kommunikationssystem,  användas i regenerativa bromssystem eller små handverktyg.

Tack vare att spänningsomvandlaren är av såväl ”buck”- som ”boost”-typ kan omvandlare såväl sänka som höja inspänningen. Inspänningsområdet är 1,73 till 5,5 V och utspänningen kan läggas inom 1,8 och 5,5 V.
Kretsen kan leverera upp till 3 A och inströmmen kan strömbegränsas med 2 procents noggrannhet.
Fördelen med en superkondensator är att den verkar som ett batteri som kan hålla kvar spänningen under exempelvis temporära nätspänningsavbrott – något som tyvärr blir allt vanligare.  Jämfört med batterier klarar dock en superkondensator tusen gånger fler uppladdningar/urladdningar. Superkondensatorn har dessutom tio gånger så stort energiinnehåll som en blyackumulator.
Superkondensatorn är dock en känslig komponent som måste hanteras rätt. Typiskt har den en märkspänning som bara är 2,5 V per kondensatorcell. Och den måste laddas med varsamhet, med noggrann strömbegränsning för att inte effektkällan skall överbelastas. Stackade kondensatorceller måste balanseras för att förhindra överladdning. Ett stort urladdningsområde kräver en DC/DC-omvandlare som både kan höja och sänka spänningen för att maximera den lagrade energin.

LTC3128 är inte bara en buck-boost-omvandlare med strömbegränsning. Den innehåller också balanseringskretsar så att två kondensatorceller kan stackas.

Comments are closed.