Läckströmssensor för laddningsstationer

Från LEM kommer CDSR, en ny sensor för mätning av läckström baserad på företagets icke-återkopplade Fluxgate-teknik. Sensorn är i första hand avsedd för laddningsstationer.

Bristen på en heltäckande infrastruktur för laddning är ett allvarligt hinder för den globala elfordonsmarknadens tillväxt. 2019 fanns det sammanlagt endast 7,3 miljoner laddningspunkter för elfordon i hela världen, varav 6,5 miljoner var privata.

Tillverkare av elektriska laddare måste utveckla lösningar som är konkurrenskraftiga och prisvärda och som kan tillverkas i stora volymer. Utöver att vara lätta att installera för slutanvändaren måste de även tillgodose många standardkriterier för såväl produktens säkerhet som dess tålighet.

Sedan 2016 kräver IEC-standarder, mer specifikt IEC 62955 / IEC 62752, detektion av läckande likström på 6 mA DC för att undvika att jordfelsbrytare av typ A slutar att fungera. Denna så kallade “blindeffekt” uppkommer i elfordon med bristande isolering.

Arkitektur för elfordon integrerar ett batteripaket, som drivs med likström (DC), som kan generera en läckström som kan avaktivera en jordfelsbrytare av hushållstyp. För att skydda jordfelsbrytaren och undvika behovet att installera en jordfelsbrytare av B-typ i elskåp hemma hos elbilägare inkluderar elfordonsladdare en krets som detekterar DC-läckströmmen. Det är detta som är CDSR-sensorns uppgift.

CDSR från LEM finns i en version för enfasbruk och en annan för trefasutförande. Med en maximal ström per fas på 32 A rms kan CDSR integreras i AC-laddare på mellan 3,7 kW och 22 kW.

CDSR har inte bara utgång för analog kommunikation utan även ett seriellt gränssnitt (SPI), som möjliggör enkel anslutning av maskinvara. CDSR drivs med +3,3 VDC-matning och har normalt en strömförbrukning på endast 50 mA vid mätning av 150 mA som maximal resterande primärström.

CDSR är robust och kan fungera inne i samtliga laddare för elfordon. Den har en arbetstemperatur mellan -40°C och 85°C, kan motstå accelerationskrafter på upp till 10 G samtidigt som den bibehåller nominell prestanda, och har mycket hög nivå av isolation mellan primär- och mätkretsar, tack vare lång krypsträcka och stort mellanrum (13,2 mm).

CDSR genererar som standard en utgående detekteringssignal med en reaktionstid på under 200 µs. Tillsammans med en oberoende testlindning kan laddartillverkare testa sensorns prestanda i realtid för att garantera maximal säkerhet.

Comments are closed.