Kurspaket inom Linux

Från STF Ingenjörsutbildning AB kommer två uppdaterade kurser för de senaste versionerna av Red Hat Enterprise Linux 6 och SUSE Enterprise Linux 11.

Kurserna riktar sig till deltagare på professionell nivå. De är praktiskt inriktade, leverantörsoberoende och kompletteras med kursdokumentation som fokuserar på teknik och praktisk tillämpning.
De två kurserna är:

Linux Fundamentals – Linux grundkurs
Här får deltagaren gå igenom Linux filsystem och lära sig hur man kan manipulera det. Grunder ges i UNIX/Linux såsom "förståelse av pipes”, "redirection", och andra vanliga uttryck. Grundkursen är intressant för dem som är nybörjare och som behöver en solid genomgång av UNIX/Linux. Den lämpar sig även för dem som börjat plöja området på egen hand men känner att de behöver fylla i kunskapsluckor.

Enterprise Linux Systems Administration
Kursen för systemadministratörer täcker "det "mesta" med allt från grundläggande installation till mer vardagsnära dag-för-dag administrativa uppgifter som till exempel användarkontoadministration och hantering av diskutrymme. Kursen utvecklar deltagarens förmåga att felsöka oförutsedda händelser.

Comments are closed.