KTH-skola för företagssamverkan

Från och med 1 juli får Kungliga Tekniska Högskolan i Stockholm en elfte skola, KTH Företagssamverkan.
Skolan kommer att ha en inriktning på samverkan med näringslivet och att öka intäkterna från företag.
Den nya skolan skapas genom att nuvarande enheten för näringslivssamverkan bryts ut ur universitetsförvaltningen och bildar KTH Företagssamverkan.
Syftet med förändringen är att utveckla samverkansuppgiften och på ett bättre sätt ta tillvara och öka KTHs möjligheter till intäkter från näringslivet – bland annat via uppdragsutbildningar, partnersamarbeten och "fundraising". Dekan och chef för den nya skolan blir Eric Giertz.

Comments are closed.