Kraftsamling skall lyfta innovationsfrågorna

IVA tar över stafettpinnen från Globaliseringsrådet och lanserar idag projektet Innovation för tillväxt med Marcus Wallenberg som ordförande.

Innovation är en viktig fråga inför valet i Sverige 2010. Innovation omsätter kunskap till nya värden. Det kan gälla allt från industrirobotar, betalningssystem och energieffektivisering till ledarskap, affärsmodeller och hälsovård.
– Enligt många studier står innovation för merparten av vår tillväxt. Sverige måste bli bättre på att omsätta ny kunskap till kommersiellt framgångsrika produkter och tjänster. Det är mot den bakgrunden som IVA initierar projektet Innovation för tillväxt, säger Björn O. Nilsson, vd för Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademien, IVA.
Av de åtgärder som Globaliseringsrådet presenterade i våras, går projektet vidare med förslagen om ökade insatser för kunskap och innovation för att skapa fler tillväxtföretag.
Projektet ska vidare fokusera på hur Sverige kan bli bättre på att omsätta kunskap till produkter och tjänster, dvs problematiken med "den svenska paradoxen". Man ska se över problematiken att alltför få nya, små och medelstora företag utvecklas till nya storföretag. Denna getingmidja i företagsstorlek är något specifikt för Sverige.
FoU-investeringarna i små och medelstora företag är idag låga i ett internationellt perspektiv. De mindre och medelstora företagen betyder allt mer, eftersom det är där som sysselsättningen ökar. Sverige är det enda landet inom OECD som saknar skatteincitament för FoU-investeringar i företag. Detta är också frågor för projektet.
– Sverige har en stor potential, men vi kan utnyttja den ännu bättre. Innovation är grunden för att öka vårt välstånd framöver och för att vi ska kunna hävda oss i den globala konkurrensen – därför är det här projektet så viktigt, säger Marcus Wallenberg, ordförande för Innovation för tillväxt och IVA-ledamot.
Innovationsfrågornas ökade betydelse framhäver även Stefan Löfven, IF Metalls förbundsordförande och medlem i styrgruppen.
– När vi nu börjar ana att det kommer en återhämtning i den djupa industrikrisen blir innovationsfrågorna alltmer avgörande för industrins utveckling. Det är hög tid att omsätta alla goda idéer som finns hur det ska gå till, säger Stefan Löfven, IF Metalls förbundsordförande.
Innovation för tillväxt genomförs i samarbete med Svenskt Näringsliv, Tillväxtverket och Vinnova. Styrgruppen består av: Marcus Wallenberg, styrgruppsordförande och ordförande SEB, Kristina Alsér, landshövding Kronobergs län, Maria Anvret, ansvarig för forsknings- och innovationsfrågor Svenskt Näringsliv, Lars Backsell, ordförande Recipharm, Charlotte Brogren, gd Vinnova, Anders Ekblom, global utvecklingschef AstraZeneca, Johan Hernmarck, ordförande Provider Venture Partners, Christina Lugnet, gd Tillväxtverket, Stefan Löfven, förbundsordförande IF Metall, Björn O. Nilsson, vd, IVA, Göran Sandberg, rektor Umeå Universitet och Melker Schörling, ordförande MSAB.

Comments are closed.