Kraftmoduler för järnväg

Powerbox lanserar nu två nya varianter av DC/DC-omvandlare i ENAR150D serien för järnvägsindustrin. Produkterna har en mycket hög verkningsgrad, 93 %, vilket leder till energibesparingar, reducerade effektförluster samt möjliggör mer effekt på begränsade utrymmen.

 

Modernisering av tåg och introduceringen av nya tjänster som On board WI-FI, GSM, LTE, videosystem och telemetri kräver kraftlösningar som är mer flexibla och har en hög verkningsgrad. ENAR150D serien har specifikt konstruerats för detta område. En effektiv kraftomvandling med en optimerad topologi ger en förbättrad MTBF och på lång sikt en högre tillförlitlighet. ENAR150D-serien bygger på den senaste planar-on-board teknologin, vilken minskar effektförlusterna samt möjliggör användande i applikationer med låg profil (18,5 mm) eller värmeavledning via kåpan. Teknologin förbättrar även tåligheten mot skakning och vibration. De två nya produkterna, ENAR150D24 och ENAR150D110 har en uteffekt på 150 W, och en typisk verkningsgrad på 93 %.
– Ökande krav på säkerhet, kommunikation och passagerarkomfort, gör att nya generationens tåg och liknande fordon behöver högeffektiva kraftaggregat som fungera både i sibirisk kyla och i Sahara, säger Patrick Le Fèvre, Marketing Director. Det är en utmaning att hitta en produkt som kan passa i många olika applikationer, men Powerbox ENAR150D-serien är en lösning.
Produkterna är konstruerade för systemspänningarna 24 VDC (16.8 – 30VDC) samt 110VDC (77 – 137.5VDC), ENAR150D24/2×12 och ENAR150D110/2×12 är uppbyggda med två isolerade 12 V-utgångar vilka kan kombineras i fyra olika varianter, oberoende, parallellt, seriellt eller symmetriskt, för att kunna passa i flera typer av applikationer. När utgångarna används oberoende av varandra har man två isolerade 12 V-utgångar med vardera 6,25 A (75W). När utgångarna kopplas parallellt får man en 12 V-utgång, med 12,5A (150 W). Utgångarna kan också kopplas i serie, vilket ger 24 V och 6,25A (150 W). Slutligen kan utgångarna användas symmetriskt, med gemensam nolla, och ger då +/- 12 V och +/- 6,25 A (75 W).
Vid behov av högre effekt, kan ENAR150D-serien enkelt parallellkopplas, utan behov av externa komponenter, tack vare en passiv strömdelningsteknologi.
ENAR150D är, i enlighet med standarden EN50155, konstruerad för att fungera i ett brett temperaturområde, -40 °C till +70 °C. Enheterna kan i en Class T2-applikation ge full effekt, 150 W, upp till +55 °C och även upp till +70 °C med lite extra kylning. För Class TX-applikationer kan enheterna ge 140 W från -40 °C till +70 °C.
ENAR150D24 och ENAR150D110 är mycket smala, bara 18,5 mm. Höjden är 111 mm och djupet är 162 mm. Formatet gör att enheterna passar både i lågprofiltillämpningar och i 19” rack specificerade i IEC 60297-3-standarden. Om enheten ska användas i ett racksystem (3U högt/4TE brett) adderas endast en frontpanel med tillhörande tillbehör.
ENAR150D möter skak och vibrationskraven i IEC61373 category 1, class B. I applikationer där man vill ha extra säkerhet mot att kontakten frånkopplas, utöver standard H15 donens naturliga friktion, kan tillbehöret retention brackets användas.
Enheten har 2100 VAC isolation mellan in- och utgång, 1000 VAC mellan utgång och hölje och 500 VDC mellan de två utgångarna.
Produkterna är först och främst framtagna för att användas i järnvägsindustrins tuffa applikationer, men enheten med 24V inspänning passar utmärkt att använda i många typer av industriapplikationer och 110 V-varianten passar även för batterisystem med 110 V spänning.

Comments are closed.