Kraftiga nyinvesteringar hos Aros

Aros Electronics ökar nu sin produktionskapacitet ordentligt. Positiva signaler från beställare av elektronik för industriella tillämpningar och inom fordonsindustrin sätter fart på investeringsviljan.

 

Vid Aros Electronics har man under senare tid upplevt tydliga tendenser till ökad aktivitet på flera av de marknader där man är aktiv som leverantör av elektroniklösningar. Ordervolymerna har ökat och ett antal nya utvecklingsuppdrag gör att man nu bestämt sig för att satsa på en omfattande utökning av produktionsutrustningen.
Aros vd, Tomas Rundberg, menar att investeringarna är viktiga för att företaget ska kunna ta vara på de marknadsmässiga framgångar man noterat den senaste tiden.


– Vi måste vara offensiva för att få full utväxling på den kompetens vi har i företaget och för att kunna upprätthålla den servicenivå och leveranskapacitet man förknippar med oss.

Resultatet är en helt ny lina för automatmontering av hålmonterade komponenter. Linan består av en monteringsrobot från PMJ, en Ersa Versaflow3 selektivlödningsmaskin, två stycken lackrobotar från PVA, kretskortsfräs från PMJ och en automatisk slutteststation. Med kringutrustning handlar det totalt om en investering på ca 8 miljoner kronor.
Beslut om nästa steg i företagets offensiva satsning är redan taget och inom kort väntas ytterligare leveranser. I denna etapp rör det sig om fyra nya ytmonteringsmaskiner av typen Siplace SX-1 från ASM, vilket tillsammans med kringutrustning svarar för ett ordervärde på drygt 13 miljoner kronor. Under den närmaste tvåårsperioden planerar man att investera ytterligare ca 20 miljoner kronor.
– Det här innebär en stark utveckling vid vår produktionsanläggning i Mölndal. Vi ser nu fram emot att gå vidare i de diskussioner om nya uppdrag som vi med den här kapaciteten är väl rustade för. Och att få komma igång med produktionen av de order som redan väntar på planeringsbordet.

Comments are closed.