Kraftfull ökning för Smarteq Antennföretaget Smarteq ökade sin omsättning under fjärde kvartalet me

Antennföretaget Smarteq ökade sin omsättning under fjärde kvartalet med 46 procent, jämfört med föregående års samma period. Framför allt är det antenner till Volvo Lastvagnar och Renault Trucks som har drivit på affärerna.

Nettoomsättningen för Q4 2013 var 16,6 (11,4) MSEK och företaget ser en fortsatt positiv försäljningsutveckling och ett lönsamt 2014. Rörelseresultatet på EMITDA-nivå är ännu svagt, men dock positivt: 0,2 (-4,3) MSEK.
Under andra halvåret påbörjades leveranser till Volvo Lastvagnar av den nya multifunktionsantennen till lastvagnsserien FH. Samma antennplattform har Renault Trucks valt i sitt nya lastbilsprogram som presenterades under juni månad.  Leveranser till Renault Trucks påbörjades under andra halvåret och för både Volvo Lastvagnar och Renault Trucks sker en stegvis ökad produktionstakt under 2014.
Volkswagen-affären avseende spårning av fordon till den bra­silianska marknaden, är i ett avvaktande läge. Smarteqs kunder, och andra leverantörer med insyn i denna affär, förutspår en produktionsstart under 2014.
Smarteqs tester är klara och man vän­tar närmare besked om när en leveransstart kan ske. Eftersom  bedömningen  om när start av produktion kom­mer i gång är osäker har Smarteq av försiktighetsskäl valt att inte räkna med några större volymer under året.
Några mindre affärer inom M2M har påverkat omsättning och marginalen positivt. Smarteq ar­betar aktivt med att utöka sin kanalförsäljning mot distri­butörer och tecknade i december ett nytt distributions­avtal med Solid State Supplies Ltd.
Konsumentprodukter, med en inriktning mot mobilt bred­band för bättre täckning och hastighet, möter allt större intres­se hos kunder på den nordiska marknaden och Smarteq arbetar aktivt med att finna fler återförsäljare.
Företaget står inför en fortsatt tillväxt vilket aktualiserat frågan om framtida finansiering. I december tecknades ett avtal med Vol­vo vilket innebär att Smarteq kan ingå i fi­nansieringsprogramet Supply Chain Finance för små och med­elstora leverantörer till Volvo Lastvagnar. Programmet ger möjlighet att frigöra mer likviditet för den tillväxt som till stora delar kommer från Volvo-affären.

 

Comments are closed.