Kraftfull ”åttondels tegelsten”

Ericsson har lanserat en DC/DC-modul i formatet "1/8 brick" som ger 240 W och är digitalt styrd.

Modulen BMR454, som är en "pin-kompatibel" mindre variant av BMR453, styrs via PMB-bussen. Den har 95 procents verkningsgrad då del levererar 12V/20 A ut, vid 53 V in. Men den stora fördelen med digital styrning är att verkningsgraden är hög även vid lägre effektuttag.
Såväl transformator som utgångsinduktor är integrerade utnyttjar mönsterkortet som lindningar vilket ger en kompakt uppbyggnad.
Idag finns det tre varianter av modulen: BMR4540100/002 för 9V/20A, BMR4540000/001 för 12 V/20A och BMR4540001/001 för 12V/20A.

Comments are closed.