12 miljoner till bränsleceller

Stiftelsen för Strategisk Forskning (SSF) ger totalt 12 miljoner i anslag till utveckling av bränsleceller, inom ramen för produktframtagningsprogrammet ProViking.

Ett av de företag som får del av anslaget är Impact Coating, vars ytbeläggning Maxfas enligt företaget uppvisat mycket lovande resultat för flödesplattor i bränsleceller. Beläggningen ökar bränslecellernas verkningsgrad och livslängd, vilket är kritiska faktorer som i dagsläget begränsar bränslecellers kommersiella användning. Impact Coation får 4,5 miljoner kronor och projektet inkluderar även företagen Morphic Technologies AB, Uppsala Universitet, Sveriges Tekniska Forskningsinstitut SP, Outokumpu Stainless AB, Permanova Lasersystem AB samt HP-Etch AB. I projektet ingår att produktionsförbereda hela kedjan för produktion av flödesplattor, från metallmaterial till formning och ytbeläggning, men även slutlig verifiering i en kommersiell bränslecell.
– Nu har vi möjlighet att kommersialisera de utvecklingsresultat vi tidigare har utvecklat. Det här programmet gör att alla nya resultat direkt kan implementeras i produktionsförbättrande åtgärder under hela fyraårs-perioden, säger Bengt Wälivaara, projektledare vid Impact Coating.

Comments are closed.