Kontron ökar i Indien

Kontron öppnar tillsammans med lokala partners fyra kontor i Indien. Huvudkontoret ligger i Bangalore och de övriga i Mumbai, Hyderabad och New Delhi.

De nya kontoren är inriktade på försäljning och tekniskt stöd och ägs idag till 51 procent av Kontron, med option att senare öka ägarandelen till 100 procent.
– På det här sättet kan vi öka vårt kundstöd i Indien kraftfullt, säger Ulrich Gehrmann, vd för Kontron. Det är viktigt att ha en stabil närvaro på Indiens snabbt växande marknad. Nästa steg blir nu att etablera ett nätverk av samarbetspartners för att kunna täcka det väldiga landet på ett bra sätt.

Comments are closed.