Kontroll av elsäkerhet vid tillfälliga event

Elsäkerhetsverket kommer att titta närmare på elen vid ambulerande verksamheter under året. Syftet är att kartlägga hur säkra tillfälliga elanläggningar är, som till exempel konsertscener, tivolin, mässor, marknader och byggarbetsplatser.


Foto: iStock

Anläggningar som monteras upp och plockas ned ofta utsätts för större slitage än fasta anläggningar. Genom att besöka ett 60-tal så kallade ambulerande anläggningar i hela landet kommer resultatet att ge en bild av elsäkerheten.
– Vid ett tillsynsbesök tittar vi på många olika delar, inte bara kablar och elcentraler, utan även på ansvarsbiten. Hur själva anläggningen är utförd ingår också i tillsynen. Vem är det till exempel som är ansvarig för anläggningen och vilken kompetens finns bland de som monterar? säger Hans-Åke Karlsson, elinspektör vid Elsäkerhetsverket.
Vid tillsynen kommer myndigheten även att titta på hur innehavaren av anläggningen arbetar med det som kallas fortlöpande kontroll. Den innebär att anläggningsinnehavaren är skyldig att se över elanläggningen med jämna mellanrum. Eventuella brister ska åtgärdas så att ingen kommer till skada eller att det finns risk för brand. Med tanke på det hårda slitage som dessa anläggningar utsätts för så är det även viktigt att en mer djupgående kontroll, så kallad särskild kontroll, utförs. Dessa kontroller görs även i förebyggande syfte, lämpligen en gång per år eller vid behov.
Vid exempelvis en stor mässhall där det ofta rivs och byggs montrar kan det finnas personal som enbart arbetar med el och har den kunskap som krävs.
– Vi kommer även att titta närmare på kunskapsnivån hos de som arbetar med att koppla elen vid till exempel marknader, tivolin och scenbyggen. Sedan är det intressant hur de sköter underhåll och reparationer av elanläggningen.
El kan vara mycket farligt och anläggningsinnehavaren måste känna till gällande regler och agera efter dessa. Regelbundna kontroller av anläggningen och snabba åtgärder vid brister är grundläggande för elsäkerheten. Brister elsäkerheten kan det leda både till elolyckor och brand.
Även julmarknader och andra tillfälliga event i vinter kommer att ingå i studien och de första slutsatserna ska presenteras under våren 2020.

Comments are closed.