Integrera dagbrott och gruvor i realtid

ABB:s nya Ability Operations Management System maximerar koordineringen mellan veckoproduktionsplaner och dynamiska situationer i gruvan.

ABB Ability Operations Management System för gruvdrift (OMS) har utvecklats i samarbete med Boliden AB och ArcelorMittal Mining Canada, och sammanbinder och samordnar gruvoperatörerna, arbetskraften, utrustningen och alla gruvaktiviteter i realtid, från gavel till kross.
Gruvplanerarna måste ofta ta fram en kortsiktig plan med begränsad insyn i de pågående aktiviteterna i gruvan. Gruvoperatörerna å andra sidan överväger och utvärderar konstant en komplex uppsättning driftmässiga begränsningar och anpassar sig till situationer som ständigt förändras, dag för dag och timme för timme. Detta kan påverka driftseffektiviteten samt leda till ökade kostnader.
Genom att integrera styrning med korta intervaller och sluten schemaläggning i en enda digital plattform förbättrar ABB:s OMS reaktionstiden på oplanerade händelser och minskar produktionsavvikelserna i alla gruvfaser. ABB Ability Operations Management System kan presentera ”vad händer om”-scenarier i det fall uppgifter misslyckas eller driftförändringar införs. På så sätt får gruvoperatörer och planerare hjälp att fatta bättre underbyggda beslut snabbare, något som säkerställer den pågående gruvdriften och ökar produktiviteten. Tillgängligheten på utrustningen förbättras också genom övergången från en reaktiv till en prediktiv underhållsmodell. Produktionsflödet från gruvan maximeras genom alla faser i produktionscykeln.
– Även om detta kan verka enkelt är koordineringen av den taktiska och den operativa planen en av de största utmaningarna inom modern gruvverksamhet, säger Eduardo Lima, produktchef för integrerad gruvdrift på ABB. Genom att erbjuda avancerad kortsiktig planering och ökad automatisering gör ABB Ability Operations Management System det möjligt för gruvan att fungera som en malmfabrik.

Comments are closed.