Konstruktionskonferens i Kista

Design conference 2013, anordnad av Analog Devices Inc i samarbete med Xilinx och MathWorks, kommer nu till Sverige. Konferensen vänder sig till ingenjörer som arbetar med analoga-, inbyggda- och blandsignalsystem. Den är kostnadsfritt och hålls den 19 september på Kista Entré Konferens.

– Begreppen ”Discuss, Design and Deliver” utgör basen i möten mellan experter på högpresterande analoga kretsar, FPGA och modelleringsverktyg. Syftet är att presentera fullständiga signalkedjor och systemförberedda lösningar för komplexa konstruktionsutmaningar, förklarar Lennart Bönström på Analog Devices.
Deltagarna kommer få ta del av praktisk kunskap för att få ökad förståelse för nya produkter och lösningar för sina konstruktioner. Experter inom flera olika discipliner leder konferenserna och instruerar deltagarna i avancerad teknik inom signalbehandling, referenskonstruktioner och tillämpningar i system.
Fokus för Design Conference 2013 kommer att ligga på praktiska demonstrationer och ämnen som är relevanta för varje region, som till exempel precisionsindustri och radiofrekvensapplikationer.
Läs mer om konferensen

 

Comments are closed.