Annons

Konsortium för distribuerad kraft

Tre av de största tillverkarna av kraftmoduler, CUI, Ericsson Power Modules och Murata, startar ett gemensamt konsortium för att utveckla distribuerade kraftlösningar. Marknaden för den här typen av system har ökat dramatiskt de senaste åren.


Total röst- och datatrafik per månad (petabyte)

Tillväxten för den här typen av kraftlösningar har hittills drivits av ökningen inom telekom och datakom. Men distribuerade lösningar sprider sig också till andra industrisegment och det ökar kraven på kompatibilitet, inte minst mjukvarukompatibilitet.
Den nya AMP-gruppen (Architects of Modern Power) kommer att arbeta för en hög grad av kompatibilitet mellan de olika företagens moduler och system. Det gäller PMBus-kommandon, företagens egna styrkommandon och konfigurationsfiler.
Men teknikalliansen har högre mål än så. Den långsiktiga strategin är att knyta samman de samarbetande företagens utvecklingsarbete så att de kan ta fram gemensamma tekniska produktprogram. Målet för teknikalliansen är att skapa de mest avancerade distribuerade kraftlösningarna på marknaden. Det gäller hela kedjan från hårdvara och mjukvara till support.
De ingående företagen kommer att etablera gemensamma mekaniska och elektriska specifikationer för sina produkter. Gemensamma konfigureringsfiler skall garantera plug-and-play-kompatibilitet mellan de olika produkterna.
Konsortiet kommer att publicera sina första standardarbeten för digitala POL-regulatorer och avancerade bussbaserade DC/DC-omvandlare under electronica 11 till 14 november.

Comments are closed.