Konica väljer ZeBu

Konica Minolta Technology Center i Tokyo har valt ASIC-emulatorn ZeBu från franska Eve som verifieringsplattform.

Plattformen skall användas vid konstruktion av de stora halvledarkretsar som utvecklas för bildbehandling. ZeBu valdes efter en utvärdering av olika emuleringslösningar.

Comments are closed.