Kondensatorer för högspänning

Spänningen stiger inom effektelektroniken, och detta utgör alltid en utmaning för komponenterna. Electronicons högspänningskondensatorer klarar spänningsnivåer där elektrolytkondensatorerna normalt kollapsar och släpper från sig kemikalier i form av blå rök.

 

Uppgiften att producera passiva komponenter till högspänningsversionerna blir inte heller enklare i takt med att switchfrekvenserna stiger. Självklart blir det möjligt att använda lägre passiva komponentvärden i kretsarna, men omvänt skall dessa komponenter hantera allt större förluster per volymenhet, och det ställs större krav på dynamiken i de passiva komponenternas di/dt-förhållande.
Elektronikdistributören Trafomo har hittat en producent av högspänningskondensatorer som framställer kondensatorer för de spänningsnivåer där elektrolytkondensatorer inte längre fungerar. Tyska kondensatortillverkaren Electronicon tillverkar framför allt filmkondensatorer, och företaget har funderat mycket över hur man skall hantera värmeförlusterna i kondensatorerna vid hög spänning och höga dynamikområden. Detta har lett till att Electronicons produkter fått en effektiv kylkonstruktion, och därmed tillmötesgår företaget även de stadigt stigande gränserna för di/dt-förhållandet.
Hemligheten bakom Trafomos produkter är nu inte särskilt hemlig. Företaget tar helt enkelt sin utgångspunkt i PK16-materialtekniken, som kombinerar de låga förlusterna från filmkondensatorerna med den höga energitäthet man får från elektrolyterna – samt god värmeavledning till komponenthöljets utsida.
Resultatet är en serie mycket gedigna högspänningskondensatorer upp till nivåer över 650 V med fin strömdynamik – och därmed produkter som passar fint till applikationer som exempelvis DC-länkar.
Ett exempel på en produkt från Electronicon är PK16XI, som med en kapacitans på 160 µF vid 3.600 V och en Imax på 120 A är en lämplig lösning för just DC-länkar, med sin kombination av starkaste möjliga ström och bästa möjliga kylning. Ett annat exempel är PK16XC, som med 174 µF/3.600 V har ännu högre kapacitans vid något lägre ström (60 A), och XC-kondensatorn kombinerar fin utjämning med god strömhanteringsförmåga.

Comments are closed.