Kondensatorbrist hämmar halvledarförsäljning

DMASS rapporterar 5,7 procent ökning för halvledardistributörernas försäljning i Europa under årets andra kvartal, vilket var lägre än väntat.


DMASS rapporterar att halvledardistributionen har vuxit långsamt på grund av allokeringar och nådde 2,32 miljarder euro, vilket motsvarar en ökning av bara 5,7 procent. DMASS rapportering omfattar ca 80 till 85 procent av Europas DTAM.

Georg Steinberger, styrelseordförande för DMASS säger:
– Utan tvekan är det ett rekordkvartal men i tider av allokeringar hade vi kunnat vänta oss en större dynamik.  Något av en paradox är att det verkar som den stadiga bristen på på kondensatorer saknar ett slut. Det begränsar begränsar potentialen för halvledare eftersom kunderna inte vill bygga upp lager som inte kan användas för produktion. Det verkar också som om tillväxten snarare drivs av pris än av volym.

Regionsvis var försäljningsökningen hos halvledardistributörer störst i regioner eller länder med lågkostnadstillverkning, med undantag av Österrike och Benelux. Medan Storbritannien och Frankrike växte genomsnittligt hade Italien en tvåsiffrig tillväxt. Efter ett stabilt första kvartal ökade försäljningen i Tyskland med bara 2 procent under andra kvartalet. Nordiska länderna ökade med , i medeltal, 8,1 procent medan Östeuropa ångade på med 14,4 procents ökning.

Försäljningen i de olika länderna/regionerna var:
*Tyskland 671 miljoner euro
*Italien 224 miljoner euro
*Storbritannien 166 miljoner euro
*Frankrike 161 miljoner euro
*Norden 200 miljoner euro
*Östeuropa 386 miljoner euro

George Steinberger förklarar att det alltid är svårt att döma marknaden efter bara ett kvartal:
– En rad sidoeffekter som byte av försäljningskanaler, ändrade räntesatser och allokeringar påverkar. Men långsiktigt är trenden klar: Regioner med lågkostnadstillverkning fortsätter att vara vinnare medan majoriteten av marknader tenderar att stanna upp på en hög nivå.

Sett till produktområde hade standardkomponenter starkast tillväxt under andra kvartalet, sådana som diskreta komponenter, diskreta effektkomponenter och sensorer. De växte med tvåsiffriga tal. Det gjorde även vissa programmerbara minnen, standardlogik och mikroprocessorer av både enklare och avancerade slag.
I procenttal innebär det:
Diskreta komponenter +20,2 procent till 138 miljoner euro
Diskreta effekthalvledare +16,4 procent till 245 miljoner euro
Optokomponenter  +3,8 procent till 223 miljoner euro
Analoga IC +3,2 procent till 679 miljoner euro
Minnen +5,5 procent till 194 miljoner euro
MOS-kretsar +6,4 procent till 479 miljoner euro
Programmerbar logik minskade 3,4 procent till 150 miljoner euro
Annan logik minskade 4,3 procent till 115 miljoner euro

Georg Steinbergers sammanfattning är att det ser ut att vara ett skifte från 8 och 16 bil MCUer och MPUer till 32 bit och från DSP till standardarkitekturer som ARM.

DMASS är en europeisk icke vinstdrivande organisation som bildades 1989. Organisationen har idag 36 aktiva medlemmar vars försäljning motsvarar mellan 80 och 85 procent av Europas totala distributionsmarknad.

Comments are closed.