Komponentdistributörerna växer i Sverige och Norge

De norska och svenska komponentdistributörerna visade en tillväxt på 4,4 respektive 2,3 procent under 2007. Det visar undersökningen ”Electronic Component Distribution Report 2008” som genomförts av Europartners Consultants. Under samma period hade Danmark en nolltillväxt, medan Finland minskade. Tillväxten är dock betydligt lägre än under 2006, då de svenska distributörerna ökade sin försäljning med mer än 7 procent.
De tio största distributörerna i Sverige 2007 var desamma som 2006. Några har dock bytt plats med varandra. Störst är Arrow, följt av Avnet, Elfa, EG Group, Future, OEM Electronics, Acte Group, Abacus Group, TTI Electronics och Bejoken. De fem största distributörerna har tillsammans en marknadsandel på mer än 50 procent av DTAM. De tio översta har tillsammans drygt 60 procent av marknaden.
Också i Norge toppas listan av Arrow, följt av Avnet, Elfa, Acte, Future, EG Components, Hans H Schive, EC Partner, Acal Norway och Abacus Norway. I Danmark är rangordningen Arrow, Avnet, Abacus Group, Acte, C88, Future, Rutronik, RS Components, EG Components och TTI Denmark.
27 distributörer beskrivs i årets rapport. Deras sammanlagda försäljning i Sverige uppgick till över 5 miljarder kronor 2007. Tillsammans bedöms de ha omkring 75 procent av DTAM.
Förändringen i distributörernas försäljning visar en stor spridning. Störst procentuell ökning bland de tio största hade ELFA. De ökade sin försäljning av elektronikkomponenter med hela 26 procent förra året. I rapporterna från Europartners Consultants jämförs även försäljningen inom de olika komponentslagen, halvledare, passiva komponenter, elektromekaniska samt övriga komponenter.
Om man tittar på materialet ur ett annat perspektiv så ser man att de breda multinationella distributörerna i genomsnitt ökade sin försäljning med 2,5 procent medan de nordiska, nischade och lokala distributörerna tillsammans minskade med 4,5 procent under 2007.
Dessa multinationella eller globala distributörer har nu tillsammans cirka 45 procent av DTAM i Sverige. Flera av de som nyligen etablerat sig här har dock haft svårt att nå samma position som de har i andra Europeiska länder. Exempelvis uppger Rutronik en i sammanhanget blygsam omsättning av 38 MSEK i Sverige efter tre år på marknaden. Detta trots att man påstås vara den tredje största distributören i Europa efter Arrow och Avnet.
Om man särskiljer de så kallade katalogdistributörerna, med lokomotivet ELFA i topp, så har de som grupp ökat sin försäljning med mer än 15 procent i Sverige under 2007.
Undersökningarna av elektronikdistributörer, deras marknadsandelar och marknaden för elektronikkomponenter görs nu för artonde året i rad. Europartners Consultants beskriver nu marknaden i mer än 20 länder. Rapporterna innehåller även information om och analyser av distributionsprocesserna för elektronikkomponenter. Sifferuppgifterna presenteras i såväl lokal valuta som Euro och Dollar. Den svenska rapporten omfattar cirka 160 sidor och skriven på engelska.
Rapporterna kan beställas via länken: http://www.abrainfo.se
Priset för den svenska rapporten är i år 1175 EUR. Den Dansk/Norska samt Finska rapporten kostar 950 EUR per styck och den stora ”Worlwide”-rapporten kostar i år 6950 EUR.

Comments are closed.