Komponentbrist bromsar Ericsson

Den fortsatta komponentbristen minskade Ericssons försäljning med 2-3 miljarder kronor. Trots det blev resultatet för det tredje kvartalet, före skatt och exklusive omstruktureringskostnader, 6,1 miljarder kronor.

Nätverksförsäljningen steg med 6 procent på årsbasis (YoY) och övergången i affärerna från tal till data fortsätter. 

Försäljningen inom Global Services steg med 3 procent (YoY) och står nu för 40 procent av den totala försäljningen. Multimediaförsäljningen minskade med 31 procent (YoY).

En huvudprioritet har varit att mildra effekterna av industrins komponentbrist och flaskhalsar i försörjningskedjan. Situationen har gradvis förbättrats under kvartalet men är fortsatt en utmaning för att fullt ut möta efterfrågan på mobilt bredband. Medan flaskhalsarna har blivit lösta kvarstår ändå industrins komponentbrist, enligt Ericssons rapport för det tredje kvartalet.

Under kvartalet fortsatte mobilt bredband att växa, speciellt i Nordamerika och Japan. Efterfrågan i Kina på 2G-kapacitetsexpansion återkom under kvartalet. Marknaden i Indien växte gradvis med 2G-leveranser och val av 3G-leverantörer, och Ericsson meddelar att de behållit sim marknadsandel här.

Marknaden i Västeuropa är fortfarande trög även om Ericsson har fått sitt första moderniseringskontrakt. På andra marknader är utvecklingen trög med fortsatt försiktiga teleoperatörer när det gäller investeringar. Över hela världen är operatörernas fokus fortfarande på att minska sina operativa utgifter och outsourca verksamheten. Men Ericsson ser dock möjligheter för en fortsatt tillväxt på marknaden.

Försäljningen steg kraftigt i Nordamerika och Kina och nordöstra Asien under Q3 2010 jämfört med Q3 2009. Alla andra marknader visade försäljningsminskningar. Den totala försäljningen ökade med 2 procent under Q3 2010 jämfört med Q3 2009. Räknat på nio månader föll försäljningen med 5 procent mellan 2010 och 2009. 

Mobilt bredband byggs ut runt om i världen och wcdma-nätverk täcker runt 35 procent av världens befolkning. Nästan alla dessa nätverk har också lanserat hspa. Hspa-abonnemangen representerar nu runt 6 procent av världens abonnemang. Större täckning och uppsvinget för mobila internet-tjänster kommer att driva på användningen av hspa.

Baserat på mätningar i befintliga nätverk finner Ericsson att den globala mobila datatrafiken mer än fördubblats mellan andra kvartalet 2009 och andra kvartalet 2010 och mobil datatrafik förutses att nästan fördubblas under de kommande åren, primärt pådrivet av användarnas ”dygnet runt-uppkopplingar” och användning av datorlika mobiltelefoner (Smartphones) tablets och laptops.

Comments are closed.