Kompakt spänningsregulator med 97,5% verkningsgrad

International Rectifier har lanserat den integrerade spänningsregulatorn IR3823 SupIRBuck. Regulatorn kan ge upp till 3 A i en mycket kompakt 3,5 x 3,5 mm stor kapsel.

 

 Verkningsgrad över 97,5 % går att nå vid omvandling från 6 V till 4,8 V. Den höga initiala verkningsgraden möjliggör switchning på 1,5 MHz i ett 12 V kraftaggregat för att få en komplett 3 A kraftaggregatslösning på en yta mindre än 130 mm2. Konstant frekvens och i huvudsak jitterfritt arbetssätt med synkroniseringsmöjlighet gör kretsarna lämpade för störningskänsliga tillämpningar.
IR3823 har programmerbar switchfrekvens från 300 kHz till 1,5 MHz. Andra nyckelfunktioner är termiskt kompenserat överströmsskydd, överspänningsskydd på utgången och termisk avstängning.

Comments are closed.