Kommunikationstest via luftgränssnittet

Vid Fraunhoferinstitutet har man utvecklat ett nytt sätt att testa GNSS-mottagares tålighet och prestanda under emulering av realistiska förhållanden.

Fraunhoferinstitutet, Europas största forskningsorganisationen för tillämpad forskning, har visat hur man med syntes av vågutbredning via luftgränssnittet kan testa och certifiera GNSS-mottagare (Global Navigation Satellite System). Metoden är framtagen vid Fraunhofer IIS forsknings- och testanläggning för ”Over the Air Research” i Ilmenau. Det innovativa och komplexa OTA-testsystemet bygger huvudsakligen på hård- och mjukvarulösningar från IZT GmbH, som högpresterande mottagare och signalgeneratorer.
Den visade testuppsättningen för test av GNSS-mottagare innebär en ny metod. I motsats till konventionellt  genomförda  frifältsmätplatser emulerar den verkligt realistiska scenarion enligt kontrollerbara och repeterbara förhållanden. Därför blir det möjligt att kunna göra realistiska jämförelser av mottagare och algoritmer. OTA-testsystemet är kostnadseffektivt, flexibelt och skalbart.
De nyaste generationen mobila kommunikationssystem använder flera antenner för sändning och mottagning, som LTE, LTE-A, WIMAX, och trådlöst LAN. OTA-testsystem för MIMO, Multiple Input Multiple Output, användas för certifiering, prestandatest och produktutvärdering av bredbandiga, trådlösa enheter. De aktuella enheterna måste testas i sina rätta miljöer.
I motsats till mobiltelefoner, GNSS-mottagare är extremt känsliga för alla typer av störningar. Därför var målet att utveckla en ny testmetod för att undersöka störningståligheten hos GNSS-mottagare.

Testmetoden för OTA
Laboratorium för OTA-tester innefattar en emulator (Spirent) för satellitsimuleringar som används som signalkälla och flera emulatorer av OTA-kanaler som används för syntes av fälten. Dessa kan emulera en elektromagnetisk miljö i ett ekofritt rum med flera OTA-belysta antenner.
Kanalemulatorerna för OTA  från IZT GmbH stöder 8 inkanaler och 32 faskoherenta utgångskanaler (upp till 256 logiska kanaler) i frekvensområdet 1-6 GHz, och ger utgångssignaler till antenner för påstrålning. Observera att den slutliga utbyggnaden av systemet, som bygger på IZT-komponenter, kommer att ha 12 x 32 kanaler.
Den unika testmiljön utvecklades vid Forte tillsammans med IZT GmbH. Utmärkande är dess stora flexibilitet när det gäller möjliga tillämpningar inom kommunikationstekniken. Den nya OTA-emuleringsmetoden möjliggör realistisk radiokanalemulering med hänsyn till flervägsutbredning, multi-frekvens, och multi-användarscenarion.
OTA-systemet stödjer emulering av komplexa kanalimpulssvar av nästan obegränsad längd. Förutom GNSS-utrustning kan testsystemet användas för LTE och kognitiv radio (CR), sensornätverk (inklusive energinät och smarta mätare) eller Car-to-X-kommunikation (till exempel bil-till-bil och bil-till-infrastruktur).

 

Comments are closed.