Kommer Micron att köpa Qimonda?

Micron lär ha fått en option att köpa resterande aktier i Qimonda.

Om den tyska affärstidningen Wirtschaftswoche är rätt informerad har Micron Technology fått en option att ta över Qimonda liksom dess aktier i samriskföretaget Inotera. Den andra parten i detta bolag är DRAM-tillverkaren Nanya.
Hur mycket Micron skulle betala för att överta Qimonda avgörs av dess andra ägare Infineon som idag har 77 procent av aktierna.
Enligt EE Times reagerar Qimondas och Infineons talesmän med uppenbar förvåning över den antydda affären. Ett övertagande av Qimonda är dock inte den enda beröringspunkten mellan Micron och Infineon. Båda företaget har nämligen nyligen annonserat ett samarbete för att utveckla SIM-kort med hög mediakapacitet för mobiltelefoner.

Comments are closed.