Kläder för smärtlindring

En elastisk tröja och byxa med insydda elektroder kan minska smärta och öka rörelseförmågan hos personer som drabbats av hjärnskador. Kroppsdräkten Mollii har utvecklats av kiropraktor Fredrik Lundqvist i samarbete med KTH, sjukvården och företag.

Miljoner människor i världen lider av smärta och spasticitet, som innebär störd motorik och rörlighet i musklerna till följd av neurologiska sjukdomar.
– Bara i Sverige lider över 60 000 patienter av spasticitet orsakad av stroke, MS, Parkinson, cp-skada, traumatiska hjärnskador eller andra neurologiska funktionshinder, säger Fredrik Lundqvist, vd för hjälpmedelsföretaget Inerventions och innovatören bakom det elektriska plagget Mollii.
Kiropraktor Fredrik Lundqvist fick för tre år sedan idén att sy in elektrisk stimuli i kläder som rehabilitering för hjärnskadade patienter.
Tanken var att elektroderna i likhet med TENS (elektrisk nervstimulering) skulle ge patienter lindring och ökad rörlighet.
– Jag vände mig till KTH och fick kontakt med ex-jobbarna Johan Gawell och Jonas Wistrand vid Institutionen för Maskinkonstruktion. De framställde en prototyp till plagget och i dag jobbar de helt med utvecklingen av Mollii.

Hur fungerar Mollii?
I tyget, som är i tvättbart baddräktsmaterial, har ledande resår sytts in, med elektroder placerade vid alla större muskler.
Svag ström på några µA leds via silverledare till 58 elektroder som är fästa på insidan av dressen, och de stimulerar i sin tur 42 muskler enligt patientens behov.
– Meningen är att kläderna ska användas ett par timmar tre gånger i veckan, och effekten beräknas verka i upp till två dagar. Rekommendationen är att användaren ska hålla sig i rörelse genom exempelvis träning och stretchning under själva behandlingen.
Ännu saknas oberoende kliniska tester som visar att metoden verkligen fungerar.
– Våra egna patientundersökningar, som genomförts i samarbete med en doktorand på Karolinska Institutet, visar fantastiska resultat. 100 procent av deltagarna i undersökningarna säger sig ha upplevt förbättringar gällande funktion eller livskvalitet.
Hos strokepatienter som blivit halvsidesförlamade har forskarna sett ökad rörlighet i spastiska kroppsdelar, genom att patienten fått en förbättrad gång, och att armar och händer har fungerat bättre efter behandling.
– Som bonus har patienterna ofta fått en bättre sömn, och förbättrad svalgmotorik och talförmåga efter att ha använt Mollii.
En vetenskaplig undersökning, i samarbete med Rehabmedicinska kliniker i Linköping och Borås, har inletts för att dokumentera den kliniska effekten av kläderna. Resultatet beräknas komma nästa år.

Mollii-projektets framväxt
SVTs Draknästet bidrog med startkapital till Fredrik Lundqvists projekt efter en presentation i tv-programmet våren 2010. Projektet har också fått ekonomiskt stöd av bland annat Vinnova, KK-stiftelsen, Tillväxtverket Stiftelsen Promibilia, Jimmy Dahlstensfond och Stiftelsen Norrbacka-Eugenia.
Mollii har skapats genom att forskargrupper från KTH och Högskolan i Borås har samarbetat med företagen FOV Fabrics och Inerventions som Mollii skapats.
Forskare som deltar i utvecklingen genom forskning, koordinering av forskningsinsatser och rådgivning kommer även från Centrum för Teknik i Medicin och Hälsa (CTMH). CTMH är ett samarbetsprojekt mellan KTH, Karolinska Institutet och Stockholms Läns Lansting.

Comments are closed.