KK-stiftelsen mångmiljonsatsar på AI

KK-stiftelsen beviljar upp till 16 miljoner kronor till Örebro universitet för att stötta satsningen på AI-utbildningar för yrkesverksamma, Smarter 2.0. Även Högskolan i Skövde och Jönköping University kommer att komplettera som utbildningspartners.

– Artificiell intelligens, AI, kommer att revolutionera både industrin och samhället i framtiden, säger Eva Schelin, vd för KK-stiftelsen. För näringslivet är därför kompetensutveckling av anställda utifrån stark forskning livsviktigt för att kunna hänga med.
För ett par år sedan fick Örebro universitet medel av KK-stiftelsen för att starta pilotprojektet Smarter, och börja utveckla kurser för yrkesverksamma. Detta skapade en mycket framgångsrik plattform där akademi och industri kunde mötas, och universitetet har i dag ett av landets största utbud av AI-kurser för yrkesverksamma. KK-stiftelsen har nu beviljat ytterligare medel till Smarter 2.0, med en budget på 22 miljoner kronor, varav KK-stiftelsen står för 13,5 miljoner plus overheadkostnader. Kurserna ska pågå under fyra år, därefter är målet att Smarter ska vara en ordinarie del av Örebro universitets kursutbud.
– AI är en väldigt transformativ teknologi och vi vet att vi måste agera snabbt när det gäller att öka kunskapen om AI, säger Amy Loutfi, professor vid Örebro universitet, chef för AASS och ansvarig för Smarter. Interaktionen som sker mellan industrin, våra forskare, lärare och studenter är inte bara viktig för att vår forskning ska nå ut, utan den är också ett bra forum för våra forskare att lära sig mer om vad som händer utanför akademin och om behovet av AI inom industrin.
Örebro universitet har byggt upp ett nära partnerskap med stora industriaktörer som ABB, Ericsson, Epiroc och Saab när det gäller att utveckla innehållet i utbildningarna.
– För Saab var förra omgångens Smarterkurser väldigt lyckade, vi hade många deltagare från olika delar av koncernen, säger Göran Backlund, affärsutvecklare på Saab Dynamics. Det är mycket välkommet med en fortsättning av satsningen och det är enligt vår mening ett mycket effektivt bidrag från innovationssystemet i Sverige att bygga kunskap i industrin inom ett så oerhört centralt område.
Smarter gör att yrkesverksamma kan kombinera sitt arbete med studier, och även ta med sig riktiga case från sina verksamheter in i utbildningarna. Kurserna utgår från den internationellt erkända forskningsmiljön AASS (Centrum för tillämpade autonoma sensorsystem) på Örebro universitet där ett 50-tal AI-forskare arbetar. Kompetensen som forskarna besitter lockar många deltagare till kurserna, från vitt skilda branscher, alltifrån tung industri till mjukvaruföretag.
– Jag gick kursen Introduktion till AI, säger Valentina Rudenok, projektkoordinator inom HR tech på Spotify. Jag har haft nytta av kursen i min vardag, vi har mycket kontakt med AI-leverantörer och det är kul att kunna förstå logiken bakom och vara ”on top of things” när det gäller AI. Jag skulle definitivt rekommendera kursen till andra.
En nyhet i Smarter 2.0 är att Högskolan i Skövde och Jönköping University ingår som utbildningspartners och kommer att ge kurser. Detta ger Smarter ett mer komplett utbud, förklarar Amy Loutfi:
– Skövde och Jönköping hade några väldigt bra kompetenser som vi kände att vi saknade. Det handlar främst om människa-dator-interaktion och även nya typer av problem inom AI, som exempelvis ”explainable AI”. Tillsammans kommer vi att vidareutveckla och förfina vår kursmodell inom Smarter.

Comments are closed.