Annons

Kitron växer utanför Norge

Medan lönsamheten vid anläggningen i Arendal, Norge,  fortsätter att vara en utmaning växer Kitrons verksamhet internationellt.

Tredje kvartalets bokslut visade en omsättning på 382 miljoner NKR, vilket är en uppgång om man jämför med omsättningen på 347 miljoner NKR tredje kvartalet 2013.
I en motsvarande tidsmässig jämförelse sjönk EBIT till 6,9 (7,6) miljoner NOK medan nettovinsten steg till 4,8 (3,2) miljoner NOK. Kassaflödet har förbättrats även om det fortfarande är negativt: – 9,7 (22,9) miljoner NKR.
Orderingången var 807 (847) miljoner NKR.
– Situationen vid Arendal är fortfarande en utmaning, men kostnadsbesparingar förbättrar framtidsutsikterna, säger Dag Sognedal, tillförordnad vd.
Enligt nuvarande planer skall arbetsstyrkan där minskas med 85 personer.
– Andra enheter visar mycket positiv utveckling. Jag vill särskilt peka ut betydande försvarsorder till vårt dotterbolag i USA. Det bekräftar att vår strategi inom detta segment är rätt.
Det var i juli som Kitron Inc tog emot två order, 18 respektive 13 miljoner NOK, från KongsbergProtech Systems med anknytning till de elektronikmoduler som ingår i Kongsberg Protechs Remote Weapon Station (RWS). Dessutom fick Kitron ytterligare en order från Kongsberggruppen på 51 miljoner NOK.
Denna orderstock är relaterade till CROWS-programmet i USA. Det finns prognoser på att det kan komma till uppgradering och reparationer på redan levererade enheter till CROWS-programmet. Dessa prognoser indikerar en volym av ungefär 125 miljoner NOK.
Utanför Skandinavien växer omsättningen. Litauen, Kina och USA ökade med 42 procent, jämfört med tredje kvartalet 2013 och resultatet har ökat med 200 procent under samma period.
Kitron väntas visa ökade driftintäkter för 2014, delvis beroende av valutakursernas utveckling. Tillväxten var betydande under de första nio månaderna medan Kitron ställer något lägre förväntningar på fjärde kvartalet jämfört med 2013.

 

Comments are closed.