Kitron och Atlas Copco i strategiskt samarbete

Kitron ASAs dotterföretag, Kitron Microelectronics AB i Jönköping, har slutit ett strategiskt avtal med Atlas Copco Tools AB om samarbete. Avtalet kommer på sikt att ha ett värde på totalt 45 miljoner kronor per år.

Avtalet omfattar elektronikproduktion och montering av industriverktyg. Produktionsstarten är planerad till tredje kvartalet i å.
– Valet av Kitron som samarbetspartner bygger på att finna en leverantör som kan leva upp till de ytterst höga krav som vi ställer på en partner, säger Henrik Danielsson, Purchasing Manager, Atlas Copco Tools AB.
– Vi är mycket nöjda med att förtroendet från ännu ett företag som är världsledande inom sitt område. Och vi ser fram mot att starta produktionen vid vår anläggning i Jönköping. Detta visar också att vårt långsiktiga arbete av kontinuerlig effektivisering i alla våra fabriker ger resultat, säger Nils-Gunnar Fransson, försäljnings och marknadschef his Kitron, Sverige.
Atlas Copco Tools AB, som är en del av Atlas Copcos område Industriteknik, utvecklar och marknadsför högkvalitets industriverkyg, monteringssystem, eftermarknadsprodukter samt mjukvara och tjänster.
Man utvecklar för en hållbar utveckling, globalt sett, i applikationer inom bil- och flygindustrin, generell industri samt bilservice. Huvudverksamheterna för produktutveckling och produktion är lokaliserad till Sverige, Frankrike, Japan, Kina och Ungern.
Kitron verkar inom utveckling, industrialisering och produktion av elektronik för branscherna data/telekom, energi, försvar, industri, medicinska produkter och offshore/marine. Koncernen har verksamheter i Norge, Sverige, Litauen, Tyskland och Kina. Kitron omsatte 1,7 miljarder kronor 2009 och har totalt 1 100 anställda.

 

Comments are closed.