Kitron får order på utrustning för spårning

Kitron har fått beställningar värda runt 50 miljoner norska kronor inom segmentet data/telekom från Abax.

Det är Kitron ASA:s dotterbolag Kitron UAB i Kaunas, Litauen som fått beställningarna från Abax AS, ett internationellt teknikföretag med huvudkontor i Larvik, Norge ,och som avser utrustning för spårning av fordon/färdlogg med hjälp av GPRS, GPS och radioteknik. Kitron kommer att ansvara för all tillverkning, materielförsörjning, paketering och leveranser till slutkunder. Produkterna kommer att börja levereras under fjärde kvartalet i år och fortlöpa under två års tid.

Comments are closed.