Kistas historia nu på engelska

Det fantastiska verket om Kista, ”Från runor till radiovågor”, finns nu även i en engelskspråkig utgåva med titeln ”From rune stones to radio waves”.

– En passion från början till slut!
Så beskriver Inger Björklind Bengtsson sitt livsverk ”Från runor till radiovågor” som nu finns översatt till engelska, med titeln ”From rune stones to radio waves”.
Alla som har någon anknytning till något företag i Kista borde skaffa den här boken: Den har så mycket att ge!
Att den nu också finns i en engelsk upplaga gör den till den perfekta gåvan till engelskspråkiga kunder och leverantörer.
Det hela började 2003. Inger Björklind Bengtsson hade efter 24 år som anställd hos Ericsson en vision om skapa en uttömande bok om fenomenet Kista. Nu skulle hon förverkliga drömmen.
Så blev det också, fast litet senare än vad som var tänkt från början. Visionerna tog form och 2011 kom ”Från runor till radiovågor” ut, efter en del hinder på vägen. Det blev en mycket faktaspäckad men också mycket lättläst och rikt illustrerad bok som väl lever upp till sin titel.
Förhistorien, från runornas tillkomst fram till det att de första spadtagen togs för att forma det telekominriktade kluster som Kista är idag, ger en bakgrund till en intensiv utveckling .
En av de starka viljorna bakom satsningen på Kista var finansborgarrådet John-Olle Persson, tillika styrelseordförande i Stockholms mark- och lokaliseringsbolag.
När Kista planerades i början av 70-talet var det inte självklart att det skulle bli ett högteknologiskt framtidscentrum. Då fanns ännu ingen utstakad strategi och några framtidsvisioner. Men när lågkonjunkturen gick över i en högkonjunktur på mitten av 80-talet tog det hela fart. Det nationella mikroelektronikprogrammet sjösattes och mobiltelefonins utveckling accentuerades – två av förklaringarna till den lyckade fortsättningen.
Till de först inflyttade var SRA som lämnade sitt huvudkontor på Alströmergatan för Kista, år 1976. Ett halvår senare, 1977 flyttade Rifa till Kista från Ulvsunda och 1978 kom IBM som en tredje av de stora pionjärerna då de satte upp sitt huvudkontor med 750 anställda.
Resten är, som man brukar säga, historia. Det är en fängslande, synnerligen väl berättad historia.
– Det är en rysare i svensk innovationskraft. Entusiasmen har varit drivkraften. Under mina arbetsår i Kista från 1977 har jag upplevt en samhälls- och teknikutveckling, på en liten plats mitt i Sverige, som saknar motstycke. Här händer stordåd varje dag, konstaterar Inger Björklind Bengtsson.
”Från runor till radiovågor” eller ”From rune stones to radio waves” passar alla som är intresserade av Kistas historia. Alla med anknytning till industri, akademi, institut och boende i Kista har glädje av det rikliga innehållet som bl a bygger på intervjuer av upp mot 150 personer.
Böckerna kan köpas i bokhandeln, med ISBN 978-91-633-6114-2 eller ISBN 978-91-633-6115-9, eller direkt från författarens eget förlag som nås på http://www.annamamedia.se .

Comments are closed.