Kickoff för Södertäljes skolor

Södertälje Science Park rivstartar hösten med en kickoff för 12 000 elever ledd av Leif Östling, ordförande, med siktet på hållbar produktion och Science Week januari 2018.

Södertälje Science Park är en utvecklingsarena för forskning, innovation och utbildning inom hållbar produktion. Verksamheten är i full gång och den 27-29 september pågår Science Week-skolan, ett unikt event med workshops, innovation camps, möten och seminarier om allt från kryptologi, spelutveckling med King och framtidens livsmedel till tredjegradsekvationer.
Teamet på Södertälje Science Park har stärkts med två nya medarbetare, Rodan Hanna och Daniel Kärrlander. De kommer närmast från studier vid KTH och Högskolan i Skövde.
Samtidigt startar Kickstart Digital där Södertälje Science Park tillsammans med Teknikföretagen, RISE, IF Metall, Swerea, SISP, IUC samt Södertälje kommun ska stärka digitaliseringen och konkurrenskraften hos industriföretag i Sverige. Här inleds Södertälje Science Parks roll som en nod för framtidens industri.
– Vi utvecklar verksamheten i snabb takt och rekryterar för att driva projekt, säger Robert Kingfors, vd Södertälje Science Park. Satsningen på hållbar produktion i flera projekt tillsammans med Kickstart Digital visar på riktningen in i framtiden. Båda är stora kompetensområden för framtidens tillverkning oavsett om vi talar om lastbilar, bioläkemedel eller annan produktion av varor och tjänster.
Södertälje Science Park är en utvecklingsarena i södra Storstockholm. Inom Södertälje Science Park etablerar sig KTH under 2018 och utökar till 1 200 utbildningsplatser och nya forskartjänster. Bakom Södertälje Science Park står Scania, AstraZeneca, Södertälje Kommun, KTH och Acturum.

Comments are closed.