Karriärhjälp till kvinnliga forskare

Disputerade kvinnliga forskare behöver bättre karriärmöjligheter. 21 kvinnor får nu upp till halva lönen betald för att jobba i en ledande forskningsmiljö genom VINNOVAs VINNMER-program.

Närmare 150 kvinnliga disputerade forskare får under 2007-2014 möjlighet till vidare forskarmeritering baserat på strategiska samarbeten. Sammanlagt satsas 600 miljoner kronor, varav drygt 300 miljoner kronor från VINNOVA och drygt 50 miljoner kronor från EU-kommissionen. VINNOVA finansierar upp till halva forskarlönen under tre år. Forskarens arbetsgivare finansierar resten av lönen. Hittills har 42 kvinnliga forskare fått sin forskarlön finansierad av VINNOVA. Nu får ytterligare 21 kvinnor finansiering för följande samarbeten:
* Tanja Sobko, Karolinska Institutet och Tongji Medical College, Wuhan, Kina/MRC Epidemiology Unit, Institute of Metabolic Science, Cambridge, Storbritannien
* Ingrid Sarlöv Herlin, SLU och University of Sheffield, Storbritannien
* Jenny Rissler, Lunds universitet och Institute of public Health, Department of Occupational and Environmental Health, University of Copenhagen, Danmark
* Lisa Buvall, Göteborgs universitet, Wallenberglaboratoriet, och Miami Institute of Renal Medicine, USA
* Aase Bodin, Chalmers och Wake Forest Institute for Regenerative Medicine, USA
* Yafei Huang, SLU och Center of Protein Science, Peking University, Kina
* Karin Ljung, Institutet för miljömedicin/Karolinska Institutet och University of Western Australia/University of Queensland, Australien
* Chatarina Löfqvist, Sahlgrenska Akademin, Göteborgs universitet, och Harvard Medical School, Boston, USA
* Inga-Lill Persson, SLU och Universities of Minnesota (Duluth), Alaska (Fairbanks) och Oslo
* Devrim Goktepe-Hulten, Forskningspolitiska institutet, Lund, och Max Planck Institute of Economics, Tyskland
* Marianna Ivanshina, Chalmers och ASTRON, Netherland´s Institute for Radio Astronomy, Nederländerna  
* Lena Uller, Lunds universitet och Southampton University, School of Medicine, Brooke Laboratory, Storbritannien
* Kristy Spalding, Karolinska Institutet och University of California, San Fransisco, USA
* Anna Björnson Granqvist, Göteborgs universitet och Georgia Institute of Technology, USA
* Julie Grantham, Göteborgs universitet och Stockholms universitet, Wenner-Gren Institute
* Annica Carlsson, KTH och Statistiska Centralbyrån
* Astrid Carola Odenberg Glasenapp, Innventia AB (f.d. STFI-Packforsk AB) och Economic Research Institute, Handelshögskolan i Stockholm
* Alexandra Weilenmann, Göteborgs universitet och Interactive Institute/Stockholms universitet
* Yun Chen, Sahlgrenska Academy, Göteborgs universitet och School of Biotechnology, KTH
* Ewa Lie, Innventia AB (f.d. STFI-Packforsk AB) och SLU
* Natalia Skorodumova, Uppsala universitet och KTH
VINNMER har i år fått ett nytt delprogram, Marie Curie Chair, för att underlätta strategiska rekryteringar till Sverige i samband med att VINNMERs budget utökas med 50 miljoner kronor från EU-kommissionen. Detta ger deltagarna i VINNMER möjlighet att både byta forsknings- och innovationsmiljöer och få bättre karriärmöjligheter inom strategiskt viktiga forskningsområden. Kommande bedömningstillfällen inom VINNMER är 1 oktober, 2009, och 8 april 2010.

Comments are closed.