40 procent drabbade av åskskador

Modem, telefoner och TV-apparater förstörs oftast enligt en ny undersökning.

Under sommarmånaderna slår blixten ner i snitt 90 000 gånger i Sverige – vissa år handlar det om uppemot 250 000 nedslag. Det orsakar bränder och skador på hus och elprodukter för miljontals kronor. En färsk undersökning från APC bland över 1000 svenskar visar att cirka 40 procent av hushållen – 51 procent av husägarna – har drabbats av att produkter gått sönder i samband med åska. Värst drabbat är Södermanland med siffror på drygt 60 procent. Enligt undersökningen är det främst dyrbar hemelektronik, som datorer, modem och TV-apparater, som går sönder.
– En stor andel av respondenterna uppger att de inte vet om elprodukter förstörts till följd av åska. Sannolikt finns det ett stort mörkertal, säger Kristoffer Nyhlén, teknisk marknadschef på APC.
Av undersökningen framgår också att boende i lägenhet klarar sig bättre än husägare. Drygt hälften, 51,6 procent, av landets husägare har drabbats av att elprodukter förstörts i samband med åska, vilket kan jämföras med 28,3 procent för dem som bor i lägenhet.
På frågan ”vilken typ av elprodukter har gått sönder”, framgår att modem och trådlösa telefoner är de produktkategorier som hamnar i topp.
1) Modem – 21,5 procent av svenskarna (30,8 procent av husägarna)
2) Trådlös telefon – 16,5 procent (24,7 procent av husägarna)
3) Dator – 15,1 procent (18,4 procent av husägarna)
4) TV – 10,8 procent (12,9 procent av husägarna)
5) Video – 3,1 procent (3,4 procent av husägarna)
De produkter som enligt undersökningen klarar sig bäst är luftvärmepumpar och brödrostar. Endast 0,4 respektive 0,5 procent av svenskarna har drabbats av åskskador på dessa produkttyper.
Trots att en stor andel av befolkningen har råkat ut för åskskador har endast 29 procent av svenskarna skaffat åskskydd. Bottennoteringen står Kronobergs län för, med låga 16,7 procent. Bäst skyddade är man i Gävleborgs län där 43,2 procent har installerat åskskydd.
Det är svårt att exakt beräkna vad åskskadorna kostar, men enligt åskforskningen handlar det om hundratals miljoner kronor varje. Ett enda blixtnedslag kan påverka miljontals installationer, och kombinationen åska och elfel ligger bakom flertalet av bränderna i Sverige. De flesta sker i direkt samband med blixtnedslag, men många inträffar efteråt till följd av skador i ledningar och elektroniska komponenter som blixten orsakar.
Undersökningen gjordes tillsammans med konsumentundersökningsföretaget Cint/Snabba 20090519—20090526. Totalt 1100 respondenter med en jämn köns- och åldersfördelning över hela landet deltog i undersökningen.

Comments are closed.