Kända affärsänglar och STING ger entreprenörer flygande start

STING har etablerat ett nytt investeringsbolag, SPARK, som från och med hösten 2014 erbjuder alla bolag som antas till acceleratorprogrammet STING FastForward en investering på 250 000 kronor. Riskkapitalet kommer från ett 20-tal välrenommerade affärsänglar som går samman för att investera i nystartade Internet/mediebolag.

Genom bildandet av SPARK blir STING den enda acceleratorn i Norden som, likt Y Combinator i USA, investerar i bolag som blir antagna till acceleratorn. Det är en metod som använts länge och varit framgångsrik i USA och som STING nu vill testa i Sverige.
Utöver de 250 000 kronorna får bolagen i FastForward-programmet tillgång till det tjugotal mycket kvalificerade affärsänglar som investerat i SPARK. Affärsänglarna får möjligheten att träffa bolagen före andra investerare och kan lära känna dem direkt vid programstarten i lokalerna på SUP46 i centrala Stockholm.

Några av de affärsänglar som investerat i SPARK är:
Kristofer Arwin, grundare av Pricerunner;
Hampus Jakobsson, medgrundare av TAT;
Magnus Bergman, investerare i Prezi och Truecaller;
Erik Byrenius, grundare av OnlinePizza.se;
Daniel Laurén, grundare av Priming Ventures;
Carl Palmstierna, en av Sveriges mest aktiva affärsänglar

− Vi vet att entreprenörer som kommit en bit på väg, men som ännu inte har en färdig produkt eller tjänst att visa upp, ofta har svårt att hitta kompetent kapital, säger Pär Hedberg, grundare och VD på STING. Vi vill inte att de företag som vi arbetar med ska ägna all sin tid åt att söka pengar − de ska utveckla sin affär. Därför har vi tagit initiativet till SPARK.

SPARK kan även investera i andra utvalda STING-bolag inom internet/media/ICT och planerar att totalt investera i 15-20 lovande startups under den 12-månadersperiod som SPARK ska investera.

− Investeringen från SPARK hjälper startupföretag att fokusera på verksamheten i stället för att jaga kapital, säger Erik Byrenius, grundare av OnlinePizza.se. Den möjligheten är något jag vill bidra till och ge bolagen de bästa förutsättningarna för att lyckas, och därför har jag investerat i SPARK.

Affärsänglarna i SPARK är själva entreprenörer med kompetens inom internet/media. Änglarna kan göra egna direktinvesteringar och engagera sig djupare i de bolag där de kan göra skillnad, både genom sin egen kompetens och via sitt nätverk.

Comments are closed.