Kalkylera risken för överhettning

En uppgraderad version av beräkningsverktyget Rittal Therm verifierar åtgärder mot överhettning enligt den nu gällande standarden DIN EN 61439.

Elektrisk utrustning alstrar värme. För att minimera riskerna för överhettning kräver standarden DIN EN 61439, som gäller från den 1 november 2014, att tillverkare av automationsskåp, fördelningscentraler och lågspänningsställverk ska ha beräknat temperaturhöjningen i kapslingen/skåpet. Detta skall vara dokumenterat.
Beräkningsverktyget Rittal Therm 6.3 tar enkelt fram den dokumentation som krävs. Programmet gör den kvalificerade beräkningen av värmelasten. Ett användarvänligt gränssnitt guidar användaren till den mest lämpliga, rätt dimensionerade komponenten för klimatkontrollen, exempelvis en filterfläkt med anpassad kyleffekt.
Dokumentationen kan antingen importeras till ett ordbehandlingsprogram eller skrivas ut direkt, som en PDF utifrån DIN-specifikationerna.
Rittal Therm 6.3 har också ett gränssnitt till Eplan Pro Panel för virtuell skåpkonstruktion i 3D. All information som behövs för beräkning av klimatkontrollen kan automatiskt överföras till Therm 6.3. Resultatet av beräkningen kan göras tillgänglig för Eplan Pro Panel, och den valda lösningen kan integreras direkt som 3D-modell i konstruktionsverktyget.

Comments are closed.