Jordbävningen gav stora förluster för Renesas

Den stora jordbävningen, den 11 mars, drabbade bokslutet per den 31 mars kraftigt för Renesas

Renesas Electronics Group har produktion på flera orter som drabbades. Det gäller fabriksbyggnader och maskininstallationer i områdena Tohuku Kanto, inklusive Naka-fabriken i Hitachinaka, Ibari.
Gruppen uppvisade rekordförluster: 49 504 miljoner yen (där man har räknat av 16 000 miljoner yen i ersättning från försäkringsbolag).
Balansräkningen tar upp katastrofkostnader i såväl fasta kostnader för reparationer som förluster på grund av avbrutna leasingavtal.

 

Comments are closed.