JLT lanserar partnerprogram

JLT Mobile Computers lanserar nu partnerprogrammet JLT Global Sales Partner Program. Det nya partnerprogrammet fungerar som en gemensam plattform på marknaden för fordonsmonterade stryktåliga datorer.

 

Partnernätverket utgör en del i företagets globala expansions- och tillväxtsstrategi. Genom ett förvärv av den dåvarande försäljningspartnern i USA etablerades JLT på den amerikanska marknaden i december 2014. Med JLT Global Sales Partner bildas ett gemensamt nätverk för partners världen över.
– Tack vare att såväl utveckling, tekniskt kundstöd, marknadsföring och produktion sker lokalt i Sverige kan vi snabbt och kostnadseffektivt anpassa våra lösningar efter kundens behov, säger Per Holmberg, VD JLT Mobile Computers. Vår anpassningsförmåga är avgörande för att vinna affärer i den tuffa konkurrensen på marknaden.
JLT Global Sales Partner Program består av tre stycken olika kategorier:
* Auktoriserade återförsäljare (Authorized Resellers), så kallade VAR’s (value-add resellers), säljer JLT:s datorer tillsammans med kompletterande produkter och tjänster, samt erbjuder lokal support för kunder runt om i världen.
* Lösningspartners (Solution Partner) är systemintegratörer och mjukvaruleverantörer, ofta specialiserade på ett specifikt koncept eller kundsegment. JLT:s produkter integreras i paketlösningar till slutkunden, antingen genom att ingå direkt i affären eller som rekommenderad hårdvara.
* Tekniskt center (Technical Center) är VAR’s med särskild teknisk kompetens som är utbildade och godkända av JLT för att utföra lokal teknisk support och service till slutkunder.
I partnerskapet ingår regelbundna uppdateringar och kontinuerlig utbildning inom JLT:s sortiment. Medlemmarna får även ta del av teknisk information, gemensamma marknadsaktiviteter samt högre prioritet vid hantering av tekniska och affärsrelaterade förfrågningar.

Comments are closed.